OVO-Home

Kanarie Studievereniging  “O.V.O.”

Kanaries houden-Kanaries kweken.

 

 

Onder Vrienden Opgericht

Het doel van onze vereniging  is zich in te zetten voor het bevorderen van de vogelsport in het algemeen, en wel de kanariesport in het bijzonder, zowel in de kweek van kleurkanaries, als die van de vorm-/postuurkanaries.

Zij is opgericht op 6 januari 2002.

OVO is een studievereniging, waar kanariekwekers uit geheel Nederland zich op het gebied van de standaardeisen en vererving van kanaries verder kunnen ontwikkelen.

 

Klik om toegang te krijgen tot Kampioenen.pdf

 

OVO Ledenvergadering

De vergadering van

8 december gaat niet door. 

 

OVO Tentoonstelling 2021

Woensdag 20 oktober: Inbrengen

Donderdag 21 oktober: Keuren

Vrijdag 22 en Zaterdag 23 oktober: Openstelling

Zie onze:  TT 2021 pagina

 

 

 

 

 

 

Een Koninklijke onderscheiding voor Martien Evers.

De heer M. Evers, Kampen

Lid in de orde van Oranje–Nassau

De heer Evers is sinds 1982 actief als vrijwilliger binnen de parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Kampen (vanaf 2010 de samengevoegde parochie Thomas a Kempis IJsseldelta).De verdiensten die hij voor de parochie verricht of heeft verricht variëren van redacteur van het Parochie Nieuwsblad, voorzitter van de organisatie ‘bedevaart naar Kevelaer’, geven van huiscatechese, tot de voorbereidingen van vieringen, diensten en concerten. 

Daarnaast zet de heer Evers zich bijzonder in voor mensen met financiële problemen. Na zijn pensionering is de heer Evers begonnen met het geven van taallessen aan EU-migranten, vluchtelingen en statushouders via Welzijn Kampen, AZC Dronten en via charitatieve instellingen. 

Daarnaast zet hij zich in voor OVO, een studievereniging waar kanariekwekers uit geheel Nederland zich op het gebied van de standaardeisen en vererving van kanaries verder kunnen ontwikkelen. De heer Evers zet zich vanaf 2005 bestuurlijk in voor de vereniging met als doel het bevorderen van de vogelsport in het algemeen en de kanariesport in het bijzonder. 

De heer Evers is in de raadsperiode 2014 – 2018 actief geweest als ondersteuner van de fractie van de Partij van de Arbeid in Kampen.

Dit jaar is het niet mogelijk om de onderscheiding in een bijeenkomst op te spelden. Burgemeester Bort Koelewijn stelde daarom de gedecoreerden per telefoon op de hoogte. Later dit jaar, op een nader te bepalen datum, worden de onderscheidingen alsnog opgespeld.

U zult begrijpen dat wij, leden van de vogelverenigingen “ O.V.O.” te Zwolle en “Partropika” te Apeldoorn er bijzonder trots op zijn om Martien in ons bestuur te hebben

Martien, van harte gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding.

STUDIECLUB VOOR KLEUR-, VORM- EN POSTUURKANARIES