OVO-Home

Kanarie Studievereniging  “O.V.O.”

Kanaries houden-Kanaries kweken.

 

 

Onder Vrienden Opgericht

Het doel van onze vereniging  is zich in te zetten voor het bevorderen van de vogelsport in het algemeen, en wel de kanariesport in het bijzonder, zowel in de kweek van kleurkanaries, als die van de vorm-/postuurkanaries.

Zij is opgericht op 6 januari 2002.

OVO is een studievereniging, waar kanariekwekers uit geheel Nederland zich op het gebied van de standaardeisen en vererving van kanaries verder kunnen ontwikkelen.

Beste leden,

 

In verband met het corona-virus, hebben wij alle contactavonden van voor de vakantieperiode laten vervallen.

Hier treft u het  NBvV-voorlichtingsbulletin met daarin besluiten, standpunten en adviezen inzake de gevolgen van de coronacrisis voor onze hobby.

 

 

 

De resterend contactavonden in 2020 zijn:

2 september, 7 oktober en 2 december

Onze contactavonden houden wij in

OC Het Anker

Voorsterweg 36

8042 AD Zwolle

Telefoon  038-4212366

Website van het Anker

 

 

 

 

 

STUDIECLUB OVO

 

 

C.O.M. TENTOONSTELLING 2019

 

UITSLAGEN 2019

 

 

 

STUDIECLUB VOOR KLEUR-, VORM- EN POSTUURKANARIES