Tijd voor iets anders

Tijd voor iets anders!!

Ja dat overkwam OVO en in de eerste plaats Martien Evers.
Na 13 jaar de spil in het OVO-net te zijn geweest, heeft Martien Evers zijn OVO bestuurspet aan de wilgen gehangen.

Heel jammer voor OVO, maar niet voor Martien, U moet weten dat Martien naast het OVO bestuurswerk, full- time vluchtelingenwerk en het secretariaatswerk voorde Partij van de Arbeid in Kampen verricht en dat kan natuurlijk niet allemaal tegelijk.

En ja, helaas moet je dan keuzes maken.
Jaren heeft het geduurd voordat hij de knoop echt kon doorhakken, OVO is immers zijn kindje en het was voor hem dan ook heel moeilijk om die stap te nemen.
Tijdens die vergadering heeft de Voorzitter Henk Klasen hem namens OVO hem het predicaat “Erelid” verleend.

Dit was bij OVO nog niet voorgekomen en geeft toch wel aan hoe de vereniging en het bestuur over hem denken.
Martien was immers de spil in het net, die samen met, Dirk Beekman, Han Lucas, Berend van Dalfsen, Henri Altena, Dennis Wolf, Henk Klasen, Ben van Olst, Be’ van der Weide, Willem van de Wetering, Ton Bourgogne, Leon Luiten en Giel op den Oordt, het initiatief heeft genomen om OVO op te richten.
In die 13 jaar bestuur-schap heeft hij altijd de drang gevoeld om van OVO iets bijzonders te maken.

Het moest niet zomaar een kanarievereniging zijn, maar een soort studieclub die kwekers en vogels op een hoger niveau kon brengen. En eerlijk is eerlijk, dat is ook gebeurd.

Goede voorbeelden zijn COM-wedstrijden die wij organiseren en het goede contact met de N.K.C.
Martien blijft ondanks zijn drukke overige werkzaamheden toch bij ons in beeld, zodat wij altijd bij speciale dingetjes een beroep op hem kunnen doen.
Gelukkig hebben wij een goede vervanger voor Martien gevonden, Nelis van ’t Ende heeft het secretariaat stokje over genomen en daar zijn wij heel blij mee.
Martien bedankt voor je inzet en doorzettingsvermogen, maar bovenal voor de goede samenwerking die dertien jaar.