Mondial 2023 Napels

 

Het wereldkampioenschap voor zang- en siervogels van de COM wordt gehouden in Napels in Italië op 20-21-22 januari 2023

 

Inschrijven
Ook deze editie organiseert COM NL het transport van wedstrijdvogels naar de show in Italië. COM heeft gekozen voor Napels i.v.m. de zuidelijke ligging waar de kans op een afgelasting i.v.m. Vogelgriep minimaal is. De extra te rijden kilometers en de extra tolwegen maakt het vervoer duurder dan gewend, nog afgezien van de huidige inflatie en brandstofprijzen. COM NL tracht de kosten zo laag mogelijk te maken door met een bescheiden transportbus met drie chauffeurs/convoyeurs te rijden. Een extra convoyeur vliegt naar Napels. In totaal een forse besparing t.o.v. de oude vervoersmethode met een relatief erg dure touringcar.
Om niet afhankelijk te zijn van een sponsoring achteraf van BEC, PS en NBvV werken we met een budget neutrale begroting. We gaan daarbij uit van 600 deelnemende vogels. Het inschrijfgeld wordt daarmee 29,50 euro (de helft gaat naar COM en de organisatie). Wanneer er meer dan 600 vogels aangemeld worden restitueren we na terugkomst de “winst”. Dus: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!! Bij minder aanmeldingen dan 500 vogels beraadt COM NL zich of vervoer financieel mogelijk is.

Alle informatie, waaronder het COM vraagprogramma, is te vinden op de websites van www.com-vogels.nl

Veterinaire verplichtingen
Het is verplicht om een Eigenaars- en gezondheidsverklaring te hebben voor uw vogels. Dit formulier krijgt u na betaling toegestuurd en dient bij inbreng afgegeven te worden aan COM NL. In Apeldoorn waar het verzameltransport georganiseerd wordt komt een dierenarts van de NVWA om de vogels en de papieren te schouwen. Inzenders conformeren zich hiermee aan de EU wet- en regelgeving. Alle duiven en grondvogels dienen gevaccineerd te zijn tegen N.C.D.

Vogels inleveren en vervoerskooien
De vogels vertrekken vanuit Duivensport Centrum Apeldoorn, Pr. Beatrixlaan 240 te Apeldoorn. De vogels moeten ingebracht worden in de volgende voorgeschreven vervoerskooitjes:
1. COM kooitje klein (kanaries, exoten, enz)
2. COM kooitje middelgroot (agapornis, grasparkiet, neophema, enz)
3. COM kooi dubbelgroot (vanaf valkparkiet) (zie: www.com-vogels.nl de kooien zijn bij onze sponsoren, maar ook elders verkrijgbaar).
Van alle vogels moet het ringnummer/volgnummer ingevuld zijn. De kromsnavels worden daarop gecontroleerd i.v.m. de traces-eisen. Vergeet ook niet de eventuele CITES-papieren voor de vogels die dat behoeven en de N.C.D.-papieren voor de duiven in te leveren. Voor liefhebbers van grondvogels, zoals kwartels, is het erg lastig, zo niet onmogelijk, om vogels in te sturen. Neem voor vragen daarover contact op met Klaas Snijder 0630741185.

Informatie/vragen/hulp
Hoofdconvoyeur Piet Heesakkers helpt u graag met uw vragen, verzoeken speciale voeding, advies kooien, enz. Tel: 0031648959508 of mail: pietheesakkers@live.nl

Programma
Laatste dag van inschrijving: 15 dec         
Vogels inleveren in Apeldoorn op 13 januari voor 12.00 uur.
Keurdag: 16 en 17 januari
Open op: 20-21 en 22 januari
Aankomst NL: 24 januari

De convoyeurs; Piet Heesakkers, Tonny Kersten-Noy, Martien Strijdveen en Hans Voets staan garant voor een maximale verzorging rekenen op veel vogels en hopen veel inzenders ook in Italië te begroeten in hun stand. Deelname is op eigen risico en COM NL en zijn medewerkers  zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk  te stellen voor schade of verlies van vogels en/of goederen.

Bestuur COM NL