OVO-Home

Kanarie Studievereniging  “O.V.O.”

Kanaries houden-Kanaries kweken.

 

 

Onder Vrienden Opgericht

Het doel van onze vereniging  is zich in te zetten voor het bevorderen van de vogelsport in het algemeen, en wel de kanariesport in het bijzonder, zowel in de kweek van kleurkanaries, als die van de vorm-/postuurkanaries.

Zij is opgericht op 6 januari 2002.

OVO is een studievereniging, waar kanariekwekers uit geheel Nederland zich op het gebied van de standaardeisen en vererving van kanaries verder kunnen ontwikkelen.

Beste leden,

 

In verband met het corona-virus, hebben wij alle contactavonden van 2020 laten vervallen.

Hier treft u het  NBvV-voorlichtingsbulletin met daarin besluiten, standpunten en adviezen inzake de gevolgen van de coronacrisis voor onze hobby.

 

 

 

 

Onze contactavonden houden wij in

OC Het Anker

Voorsterweg 36

8042 AD Zwolle

Telefoon  038-4212366

Website van het Anker

 

 

 

 

 

STUDIECLUB OVO

 

 

C.O.M. TENTOONSTELLING 2019

 

UITSLAGEN 2019

 

 

 

Een Koninklijke onderscheiding voor Martien Evers.

De heer M. Evers, Kampen

Lid in de orde van Oranje–Nassau

De heer Evers is sinds 1982 actief als vrijwilliger binnen de parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Kampen (vanaf 2010 de samengevoegde parochie Thomas a Kempis IJsseldelta).De verdiensten die hij voor de parochie verricht of heeft verricht variëren van redacteur van het Parochie Nieuwsblad, voorzitter van de organisatie ‘bedevaart naar Kevelaer’, geven van huiscatechese, tot de voorbereidingen van vieringen, diensten en concerten. 

Daarnaast zet de heer Evers zich bijzonder in voor mensen met financiële problemen. Na zijn pensionering is de heer Evers begonnen met het geven van taallessen aan EU-migranten, vluchtelingen en statushouders via Welzijn Kampen, AZC Dronten en via charitatieve instellingen. 

Daarnaast zet hij zich in voor OVO, een studievereniging waar kanariekwekers uit geheel Nederland zich op het gebied van de standaardeisen en vererving van kanaries verder kunnen ontwikkelen. De heer Evers zet zich vanaf 2005 bestuurlijk in voor de vereniging met als doel het bevorderen van de vogelsport in het algemeen en de kanariesport in het bijzonder. 

De heer Evers is in de raadsperiode 2014 – 2018 actief geweest als ondersteuner van de fractie van de Partij van de Arbeid in Kampen.

Dit jaar is het niet mogelijk om de onderscheiding in een bijeenkomst op te spelden. Burgemeester Bort Koelewijn stelde daarom de gedecoreerden per telefoon op de hoogte. Later dit jaar, op een nader te bepalen datum, worden de onderscheidingen alsnog opgespeld.

U zult begrijpen dat wij, leden van de vogelverenigingen “ O.V.O.” te Zwolle en “Partropika” te Apeldoorn er bijzonder trots op zijn om Martien in ons bestuur te hebben

Martien, van harte gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding.

STUDIECLUB VOOR KLEUR-, VORM- EN POSTUURKANARIES