OVO

Kanarie Studievereniging voor kleur, vorm en postuurkanaries

Onder Vrienden Opgericht

Het doel van onze vereniging  is zich in te zetten voor het bevorderen van de vogelsport in het algemeen, en wel de kanariesport in het bijzonder, zowel in de kweek van kleurkanaries, als die van de vorm-/postuurkanaries.

Zij is opgericht op 6 januari 2002.

OVO is een studievereniging, waar kanariekwekers uit geheel Nederland zich op het gebied van de standaardeisen en vererving van kanaries verder kunnen ontwikkelen.

 

 

De contributie voor 2023 bedraagt €25,- voor verenigingsleden en €47,- voor bondsleden.

Dit bedrag mag worden overgemaakt naar: OVO - NL54ABNA0545597137 Onder vermelding van contributie 2024