SALMONELLA

 

Salmonella is een bacterie die zich nestelt in de darmen van vogels en zoogdieren inclusief de mens. Er zijn erg veel verschillende typen van de Salmonella bacterie bekend. De meeste typen Salmonella zijn ook in staat andere dieren te besmetten. Ook zijn er een paar uitzonderingen die alleen pluimvee kunnen besmetten. Salmonella Enteritidis en Typhimurium kunnen ook mensen besmetten bij consumptie van kippeneieren of -vlees en leiden tot voedselvergiftiging.

Besmetting en gevolgen van Salmonella
Kanarie’s kunnen vrij gemakkelijk besmet raken met Salmonella. De bacterie kan overleven op veel oppervlakken en vervolgens een kanarie besmetten. Besmetting verloopt vrijwel altijd oraal door het op- of aanpikken van besmet materiaal. Dit kan besmet voer zijn, maar ook mest, grond, stof of zelfs gebruiksmateriaal. De Salmonella bacterie kan gemakkelijk met de mens meereizen op stof op de kleren, in het haar of mest onder de schoenen. Ook kan de bacterie aanwezig zijn op bijvoorbeeld gereedschap, kratten of voerbakken. Een andere belangrijke besmettingsbron is ongedierte. Muizen, ratten en kevers zijn bekende verspreiders van de Salmonella bacterie. Ook katten en honden kunnen de bacterie overbrengen op elkaar en op andere dieren. Tenslotte kan een pop Salmonella overdragen door besmetting van de eieren tijdens de ontwikkeling.

Kanaries kunnen ernstig ziek worden als gevolg van een besmetting met Salmonella. In ernstige gevallen kan de vogel sterven als gevolg van Salmonella. Daarnaast kan de bacterie gemakkelijk worden overgedragen op andere vogels via de ontlasting. De bacterie nestelt zich in de darmen van vogels. Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium kunnen daarnaast ook in de bloedbaan terecht komen. Het gevolg hiervan is, dat de bacterie bijvoorbeeld in de spieren of de eieren van de kanarie terecht kan komen.

Symptomen van Salmonella
Als gevolg van een besmetting met Salmonella kunnen er duidelijke symptomen waarneembaar zijn bij kippen. De symptomen ontstaan bij de meeste types van Salmonella al binnen 24 uur na besmetting. Het ziekteverloop is niet goed vergelijkbaar met dat bij de mens. Kanaries met Salmonella krijgen last van waterige diarree. De ontlasting zit vol met bacteriën. Kanaries worden suf en inactief . Af en toe ontstaan er ontstekingen in de ogen. Met name zeer jonge vogels kunnen ernstig ziek worden. Oudere vogels hebben bij de meeste typen van Salmonella minder of zelfs geen symptomen.

De typen Salmonella Pullorum en Gallinarum zorgen meestal ook bij oudere dieren voor ziekteverschijnselen. De sterfte ligt bij een infectie met één van deze twee typen daarnaast veel hoger dan bij bijvoorbeeld Enteritidis. De typen Pullorum en Gallinarum komen echter zelden voor in Nederland.

Salmonella behandelen
Vogels mogen behandeld worden met antibiotica. Antibiotica is alleen te verkrijgen op recept van de dierenarts. Welk antibioticum gebruikt wordt, hangt af van het type Salmonella. Dit wordt vastgesteld op basis van laboratoriumonderzoek van de ontlasting. De dierenarts schrijft vervolgens een specifiek antibioticum voor. Het is van groot belang dat de antibioticakuur volledig afgemaakt wordt, om het ontstaan van resistentie tegen te gaan.

Salmonella voorkomen
Omdat de Salmonella bacterie op veel verschillende manieren bij de kanarie terecht kan komen, is besmetting nooit volledig te voorkomen. Door het toepassen van een goede hygiëne kan de kans op besmetting wel aanzienlijk verkleind worden. Salmonella kan gemakkelijk met de mens meereizen. Door de kleren en schoenen schoon te houden, kan besmetting voorkomen worden. Ook is het belangrijk om alle gebruiksvoorwerpen regelmatig grondig te reinigen voerbakken en drinkbakjes dagelijks . Tenslotte moet de kooi goed schoon gehouden worden.

De darmflora en het immuunsysteem versterken
Kanaries met een goede darmflora en een sterk immuunsysteem raken minder snel besmet met Salmonella of andere ziekten.