Nieuws

Rein Grefhorst geridderd in de orde van Oranje Nassau.

Tijdens de jaarlijkse feestavond van vogelvereniging “Partropika” uit Apeldoorn heeft Rein de verrassing van zijn leven gehad. Ineens doken vele familieleden, vogelvrienden en bestuursleden op die door Rein voor die avond niet waren uitgenodigd.
Onder die extra genodigden was ook locoburgemeester Dhr. D. Cziesso, die met ambtsketting om uit het publiek naar voren kwam. Toen pas viel het “kwartje” bij Rein, toen begreep hij wat er ging gebeuren.
Dhr Cziesso liet de vogelloopbaan van Rein de revue passeren en voor zover dat nog nodig was kon hij iedereen overtuigen dat deze hoge koninklijke onderscheiding volledig terecht aan Rein werd toegekend en kon hij zijn speech besluiten met:
“Door al deze activiteiten is Rein Grefhorst een autoriteit geworden binnen de vogelhouderswereld. Hij wordt in Apeldoorn en daarnaast ook nationaal en internationaal gewaardeerd en gerespecteerd.

Het is mij dan ook een groot genoegen dat ik Rein Grefhorst kan meedelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.”

Nadat de voorzitter van de N.B.v.V. dhr. Klaas Snijder het woord kreeg en o.a. vertelde dat vanuit de bond gezien deze onderscheiding meer dan terecht was, kon het voor Rein niet meer stuk en werd het formele gedeelte afgesloten en kon het feestje beginnen.

U zult begrijpen dat wij, leden van de vogelverenigingen “ O.V.O.” te Zwolle en “Partropika” te Apeldoorn er bijzonder trots op zijn om een voorzitter te hebben met zo’n prachtige onderscheiding.
Rein, van harte gefeliciteerd.
Bestuur O.V.O.

STUDIECLUB VOOR KLEUR-, VORM- EN POSTUURKANARIES